Fredrikstad Veterinærkontor, Skogstrandveien 31, 1615 Fredrikstad
Tlf.:69390090, Fax.: 69391579, e-post: postmaster@fr-stad-vet-kont.no

Stine Lois Nilsen
Diverse kurs, seminarer og kongresser jeg har deltatt på:
 
Update on select infectious and immune meditere diseases, M.Lappin, Olavsgård 2001
Kurs i kunstig sædoverføring for veterinærer, Egersund 2002
Kurs i klinisk nevrologi, Oslo 2003
Kurs i utfylling av hestepass og ponnimåling, Oslo 2004
European Speaker Tour, " Feline Diabetes and Obesity. Oslo 2004
Onkologi smådyr, Veterinære fagdager, Lillestrøm 2004
Royal Canin seminar, Adverse reaction to food, Wien 2004
5 World Congress of Veternary Dermatology, Wien 2004
Terapianbefaling for produksjonsdyr med hovedvekt på storfe og svin, Værnes 2005
Dr Baddakys Høstseminar, Canine Alopecia, 2005
Hjertesykdommer hos hund og katt, SVF Oslo 2005
Kurs i reproduksjon og ernæring hos katt, Fredrikstad
Hill's Speaker Tour, "Hunder og katter som klør", Våren 2006
Akuttpraksis på hest inkludert øye- og føllsykdommer, Trondheim 2006
Dermatoses of Therese nose and Therese nails, Oslo 2006
Seneskader, diagnostikk og behandling.
Hovproblemer og sjukebeslag, Alternative behandlingsmetoder, Gardermoen 2006
Hill's Osteoartritt og ortopedi seminar, Oslo 2007
Akuttmedisin i daglig praksis, Oslo 2009
Dechra kveldskurs, Konjunktivitt og keratitt hos katter, Mastemyr 2010
ISFM European Feline Congress, Feline ophthalmology ande Feline respiratory disease, Wien 2011
Den intern medisinske pasient, Oslo 2011
Tannkurs hund/katt, Jan F Andersen, Viul 2011
Bløtvevskirurgi kurs, modul 1 og modul 2, JFA kursendring, Viul
Rutiner for utredning av lidelser relatert til binyrebarken hos hund,katt og hest, Sarpsborg 2011
Dechra fagkurs, Topical treatment om skin and ears, Kolbotn 2012
Kveldsseminar om leversykdommer, Fredrikstad dyrehospital, 2012
Antibiotic resistance problems in veterinary dermatology. Oslo 2012
Kardiologi foredrag,NVH 2012
Ultralyd grunnkurs JFA, April 2012
Orion Pharmas fagseminar 2012, Gardermoen
E-post stinelois@hotmail.com