Fredrikstad Veterinærkontor, Skogstrandveien 31, 1615 Fredrikstad
Tlf.:69390090, Fax.: 69391579, e-post: postmaster@fr-stad-vet-kont.no
 
Fredrikstad Veterinærkontor ble etablert på Krabberød, Veum i Fredrikstad i 1981/82 av Hermod Nilsen. Kontoret ble den gang bygd til en veterinær. I 2012 er vi hele fem veterinærer som jobber ved kontoret. For få år siden førte dette til at vi fikk behov for større plass. I 2008 fikk vi et tilbygg med et tannrom og et operasjonsrom i tillegg til de to konsultasjonsrommene vi hadde fra før. Nå har vi også inngang for rullestolbrukere. Som dyreeiere er vi klar over hvor viktige dyrene våre er for oss og resten av familien. Derfor ønsker vi å ha deg og kjæledyret i fokus, gi behandling, råd og veiledning, med respekt.
 
Ved Fredrikstad Veterinærkontor jobber 5 veterinærer. Det er veterinær Hermod Nilsen som eier kontoret. De andre veterinærene leier lokaler og er selvstendig næringsdrivende. Vi har drop-in hver dag. Dersom man har behov for utvidede undersøkelser anbefales det å bestille time. Fredrikstad Veterinærkontor samarbeider med Råde Veterinærpraksis når det gjelder vakttjenester som natte-og helgevakt.
 
Vi foretar hjemmebesøk til smådyr som hund og katt etter nærmere avtale.