Fredrikstad Veterinærkontor, Skogstrandveien 31, 1615 Fredrikstad
Tlf.:69390090, Fax.: 69391579, e-post: postmaster@fr-stad-vet-kont.no

Vaksinering - Parasittbehandling - Tannbehandling - Kolikk - Forfangenhet
Luftveislidelser - Halthet - Helsesjekk - Hudutredning - Seneskader

Vaksinering:   Hester som ikke er vaksinert må grunnvaksineres. Det betyr to vaksiner med 4-6 ukers mellomrom. Deretter skal hesten vaksineres hvert år. Det finnes flere forskjellige merker, men alle beskytter mot hesteinfluensa og stivkrampe.
     
Parasittbehandling:   Innvollsorm hos hest kan gi alvorlig sykdom eller den kan gi en kronisk mindre alvorlig belastning som fører til at hesten ikke yter optimalt. De vanligste ormene er blodorm, spolorm, bendelorm og bremslarver. Symptomer som kan tyde på at hesten kan ha orm er: vekttap, diaré, nedsatt appetitt, matt pels og kolikk. For å undersøke om hesten har orm kan du ta med en avføringsprøve til veterinæren. Her blir den undersøkt eller sendt videre til et laboratorium. Hester blir smittet på beite. Spesielt unge og eldre hester er utsatt for smitte. Hvor ofte man skal behandle avhenger av flere ting. Ta kontakt med veterinæren.
     
Tannbehandling:   En del hester har problemer i dagliglivet som kan stamme fra tannproblemer. Det kan dreie seg om fôrinpakninger, spisser, ulvetenner, løse tenner eller melketenner.
     
Kolikk:   Kolikk er en samlebetegnelse på smertefulle tilstander i mage- eller tarmsystemet. Kolikk er en lidelse som rammer hester oftere enn andre dyr. Dette henger sammen med den kompliserte anatomien til mage- tarmsystemet. Uansett årsaken til kolikk, er symptomene ofte veldig like. Derfor kan det være vanskelig å avgjøre hvilken type kolikk det dreier seg om. Typiske symptomer er uro, nedsatt matlyst, hesten skraper mot underlaget, ser seg mot buken, legger seg, ruller seg, svetter og har økt puls. Ta kontakt med veterinær dersom du mistenker kolikk.
     
    Til Toppen av siden
Forfangenhet:   Blir også kalt Laminitis, og er en sykdom som gir opphav til betennelse i hovens lamellag. Sykdommen er vanligst i beitesesongen og overvektige ponnier er overrepresentert. Årsaker til forfangenhet kan være stort inntak av lett tilgjengelige kullhydrater, giftige planter, børbetennelse, mage-tarmforstyrrelser, Cushings disease eller overbelastning. Symptomer på akutt forfangenhet er feber, pulsasjon på pipa, bevegelsesforstyrrelser, "sagkrakkholdning", såleøm eller ødem opp til koden. Ta kontakt med vakthavende veterinær. Hesten skal hvile, få mindre mat, sko skal tas av og kjøle ned bein. Symptomer på kronisk forfangenhet er unormal hornvekst, sålen er flat eller konveks, lamellranden er bredere enn normalt og hovbeinsrotasjon/senkning sees på røntgen. Hesten setter drakten før tådelen ned i bakken. Behandling er NSAID, antibiotika og eventuelt laksantia. Forfangenhet er en alvorlig lidelse som kan føre til kronisk lidelse for hesten.
     
    Til Toppen av siden
Luftveislidelser:   Sykdommer i luftveiene hos hest er ikke uvanlig. Det kan dreie seg om eksempelvis influensa, sykdommer som er smittsomme som kverke eller lidelser som ikke lar seg behandle. Ta kontakt med veterinæren.
     
    Til Toppen av siden
Halthet:   Bøyeprøve av hester foretas ofte ved kjøp, salg og forsikring. Her kan man oppdage eventuelle skader eller forandringer som kan være eller bli et problem for hesten.
     
    Til Toppen av siden
Helsesjekk:   De fleste hester får vaksine og tannrasp hvert år. Da er det greit å foreta en klinisk undersøkelse samtidig for å oppdage eventuelle unormaliteter.
     
    Til Toppen av siden
Hudutredning:   Dersom hesten din er plaget av kløe eller har problemer med utslett, unormalt håravfall eller liknende kan det være aktuelt med en grundig hudundersøkelse. Det kan vise seg å være enten parasitter, infeksjoner eller allergier.
     
    Til Toppen av siden
Seneskader:   Kalles også Tendinitis, og vil si at en sene er strukket eller belastet utover de fysiologiske grensene. Senen blir varm og øm og symptomer kan gå raskt over, men kan også ryke ved belastning. Det kan ta 3-12 måneder for en sene å heles. Dette fordi det er liten blodgjennomstrømning i sener. Årsaker til senskader er slitasje, belastning, direkte traume som slag og sår, medfødte svakheter eller trykkskade fra bandasje. Behandlingen består å dempe betennelse og smerte, stabilisere og støtte senen, avlaste senen, ro og nedsatt aktivitet.
    Til Toppen av siden