Fredrikstad Veterinærkontor, Skogstrandveien 31, 1615 Fredrikstad
Tlf.:69390090, Fax.: 69391579, e-post: postmaster@fr-stad-vet-kont.no
 
 

 

 

Hermod Nilsen

Begynte studiene i Giessen, Tyskland våren 1969. Studerte der i 3 år før han kom inn på Norges Veterinærhøgskole sommeren 1972. Avsluttende eksamen i 1974. Jobbet i stordyrpraksishos distriktsdyrlegen M. Kolberg i Sarpsborg fram til 1976. Overtok stordyrpraksis etter veterinær S. Hovland i Fredrikstad, samtidig med smådyrpraksis i Speiderveien, Fredrikstad. Startet bygging av bolig og veterinærkontor på Veum i 1980-81. Flyttet inn i nye lokaler våren 1982. Har siden jobbet med både store og små dyr. De siste årene bare med hund og katt. Har i alle år deltatt på diverese etterutdanningskurs for veterinærer.

Hermod har i mange år hatt eget radioprogram på NRK Østfold, der folk kunne ringe inn og stille spørsmål om dyrene sine.