Fredrikstad Veterinærkontor, Skogstrandveien 31, 1615 Fredrikstad
Tlf.:69390090, Fax.: 69391579, e-post: postmaster@fr-stad-vet-kont.no
 
 

 

 

 

 

Dag Wisur

Har studert ved Norges Veterinærhøgskole og ble uteksaminert i 1986. Har jobbet i stordyrpraksis i Trøndelag i ca. 4 år. Deretter jobbet han i Mattilsynet i ca. 3 år. Begynte å jobbe ved Fredrikstad Veterinærkontor i 1992.